VALMENNUKSET

Käytännönläheisiä valmennuksia ja koulutuksia yritysryhmille, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisistä markkinoista tai jo toimivat niillä.

 

HYÖTY IRTI TRIPADVISORISTA -TYÖPAJAT

Myyntiä lisäävää markkinointiosaamista

TripAdvisor on maailman suosituin matkailusivusto. Se on kanava, jonka avulla pienikin yritys saa maksutta suuren yleisön jos vaan osaa hyödyntää mahdollisuudet tehokkaasti ja aktiivisesti.


Työpajan aikana tutustutaan TripAdvisorin tarjoamiin mahdollisuuksiin erilaisille matkailualan yrityksille kuten majoitusta tarjoaville, ohjelmapalveluyrityksille, ravintoloille, museoille ja muille nähtävyyksille.


Käymme läpi sivuston tarjoamat ilmaiset työkalut ja opimme parhaat menetelmät. Käytännönläheisen koulutuksen tavoitteena on oppia kuinka sivustoa voi hyödyntää tehokkaasti yrityksen markkinoinnissa.

Yhden koulutuspäivän aikana voi järjestää kaksi työpajaa (á 3 h), joista toinen voi olla suunnattu esim. vain vähän sivustoa osaaville, ja toinen edistyneemmlle. 


Työpajassa teoria pidetään minimissään ja keskitymme käytäntöön. Teoriaosuuden aikana (1 h) käydään läpi miten TripAdvisoria voi parhaiten käyttää hyväksi yrityksen markkinoinnissa ja mitä eri tapoja tähän on. Teorian jälkeen käärimme hihat ylös ja osallistujat voivat keskittyä oman yrityksen profiilin päivittämiseen.


Suosittelen että maksimikoko yhdessä työpajasessiossa on kuusi yritystä, jolloin osallistujat saavat vuorollaan täyden huomioni ja asiat etenevät sujuvasti. 


Hyöty irti TripAdvisorista -koulutus on Visit Finland Akatemian Go-tason valmennus, mutta se soveltuu kaikille yrityksille ja matkailukohteille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään näkyvyyttään netissä.


Valmennuskielet: suomi, englanti

Yhden valmennuspäivän hinta (sisältää kaksi työpajaa): 1250 euroa + ALV. Matkakustannukset sopimuksen mukaan.

KANSAINVÄLISTYMISVALMENNUS

Visit Finland Akatemian Ready-tason valmennus

Yrityspari Birgitta Palmqvist Productions sekä Blueberry Consulting tarjoaa kahden päivän valmennuskokonaisuuden, johon sisältyy molempien päivien luento- ja työpajaosuudet, valmennuspäivien väliset valmennettavien tekemät oppimistehtävät sekä valmennuksen palauteen, joka sisältää osallistujien toiveet tuleville valmennuksille.

Kansainvälisen markkinoinnin perusteet –valmennuksen tarkoituksena on tarjota käytännönläheinen tietopaketti matkailuyrityksen kansainvälistymiseen liittyviin kulmakiviin ja haasteisiin niille pk-yrityksille, jotka ovat jo aloittaneet tuotteidensa myynnin ulkomaalaisille asiakkaille tai jotka harkitsevat sitä. Työpaja tarjoaa matkailuyrittäjälle konkreettisia vinkkejä ja tuoreita eväitä tuotetta, hinnoittelua ja jakeluteitä koskevissa valinnoissa ja avaa sähköisten markkinointikeinojen viidakkoa.

Kaksipäiväinen koulutus sisältää sekä luentoja että ryhmätöitä. Valmennuspäivien tuotoksena osallistuja saa runsaasti tietoa ja vinkkejä kansainvälistymiseen sekä konkreettisia markkinoinnin materiaaleja oman yrityksensä tuotteiden myyntiin ja markkinointiin. Koulutuspäivät perustuvat Visit Finlandin julkaisemaan Matkailuyrittäjän Kansainvälistymisoppaaseen. Valmennus soveltuu parhaiten matkailualan ja vapaa-ajan palveluiden yrityksille, jotka suunnittelevat kansainvälistymistä tai ovat sen alkuvaiheessa.

Kansainvälistymisvalmennus päivä 1: tuote, markkinatuntemus ja hinnoittelu

Valmentaja: Birgitta Palmqvist / Birgitta Palmqvist Productions

Kansainvälistymisvalmennuksen ensimmäisen päivän fokuksena tuote-ja markkinatuntemus käytännönläheisesti luentojen ja työpajojen muodossa. Aiheina mm. vientikelpoisuus, laadun portaat, tuotetyypit, tuotekehitysprosessi, kohderyhmät, tuotekortti sekä jakeluporrashinnoittelu. Työpajatyöskentely tapahtuu parityönä tai pieniryhmissä, riippuen ryhmän koosta. Päivän konkreettinen tulos: hissipuhe, tuotekortti. Visti Finlandin Kansainvälistymisopas toimii valmennuksen selkärankana.


Kansainvälistymisvalmennus päivä 2: jakelutiet ja markkinointiviestintä

Valmentaja: Marjo Ranta-Irwin / Blueberry Consulting

Kansainvälistymisvalmennuksen toisena päivänä valmennuksen teoriaosuuksien aihealueina ovat sähköiset myynti- ja markkinointikanavat, myyntitilaisuudet ja messut, kansainväliset media- ja matkanjärjestäjävierailut. Käytännön työpajat koskevat tuotekortteja ja matkailutuotteen kansainvälisen asiakkaan digitaalista palvelupolkua. Työpajoissa työskentely on joko pari- tai ryhmätyöskentelyä ryhmän koosta riippuen.

Yhden valmennuspäivän hinta: 1200 euroa + ALV. Matkakustannukset sopimuksen mukaan.

TUOTTEISTAMISTYÖPAJAPÄIVÄ, (STEADY),  ½ - 1 PV

Muut Visit Finland Akatemian valmennukset ja työpajat

Työpajassa työstetään yritysten välisiä verkostotuotteita kohderyhmä /asiakkaat mielessä pitäen eri ryhmätyöskentelymenetelmiä käyttäen. Päivän kulku riippuu ryhmän koosta ja yritysten luonteesta. Yhteenvetona pohdimme tärkeitä askelia tuotteiden saattamisesta seuraavalle tasolle ja myyntiin. Asiantuntija tuottaa kirjallisen yhteenvedon mahdollisine jatkotoimenpide-ehdotuksineen.

CULTURE FINLAND -KULTTUURIMATKAILU  ½ - 1 PV

Muut Visit Finland Akatemian valmennukset ja työpajat

Valmennuksen kestosta riippuen, tilaisuus sisältää luento-osuuden sekä työpajaosuuden. Luento-osuudessa käsitellään kulttuurimatkailua ottaen huomioon kulttuurimatkailun kehittämisstrategian ja Culture Finland -kulttuurimatkailun valtakunnallisen kehittämisohjelman painopisteet. Työpajaosuudessa käsitellään sekä kulttuurimatkailutuotteita että tapoja, millä kulttuurisia elementtejä, joita voidaan lisätä joko jo olemassa oleviin sekä vielä suunnitteluasteella oleviin matkailupalveluihin.

TUOTEKORTTITYÖPAJA  ½ - 1 PV

Muut Visit Finland Akatemian valmennukset ja työpajat

Hyvin käytännönläheisen työpajan aikana työstetään yrityksille kansainväliseen myyntityöhön sopiva tuotekortti. Työpajassa tutustutaan ensin jo käytössä oleviin tuotekortteihin. Työpajavaiheessa työstetään englanninkielinen tuotekortti ja mietitään sisällön lisäksi myös kortin visuaalisuutta, kuvavalintoja ja digitaalista käyttöä. Tuotekorttityöpajassa työstetyt korttien englanninkielinen sisältö tarkistetaan jälkikäteen natiivin toimesta, joten tuloksena on käyttövalmis tuotekortti kv-markkinoille.

KANSAINVÄLISET JAKELU- JA MYYNTIKANAVAT ,   ½ - 1 PV

Muut Visit Finland Akatemian valmennukset ja työpajat

Kansainväliset jakelu- ja myyntikanavat -valmennus on jatkoa perustason Kansainvälisen markkinoinnin perusteet -kansainvälistymisvalmennukselle. Valmennuksessa käsitellään kansainvälisiä jakelu- ja myyntikanavia ja niiden eri vaihtoehtoja alueen ja yrityksien kohderyhmät huomioiden.

 

OTA YHTEYTTÄ!

Marjo Ranta-Irwin
Tuusula, Finland

Tel. +358 44 213 4759

marjo.ranta-irwin(at)blueberryconsulting.fi

  • LinkedIn
  • Twitter
 

©2017 by Blueberry Consulting. Proudly created with Wix.com