top of page

HYÖTY IRTI TRIPADVISORISTA -TYÖPAJAT

Myyntiä lisäävää markkinointiosaamista -
Digikoulutus (perustaso, sopii kaikille matkailutoimijoille)

TripAdvisor on maailman suosituin matkailusivusto. Se on kanava, jonka avulla pienikin yritys saa maksutta suuren yleisön jos vaan osaa hyödyntää mahdollisuudet tehokkaasti ja aktiivisesti.

Työpajan aikana tutustutaan TripAdvisorin tarjoamiin mahdollisuuksiin erilaisille matkailualan yrityksille kuten majoitusta tarjoaville, ohjelmapalveluyrityksille, ravintoloille, museoille ja muille nähtävyyksille.

Työpajassa tutustutaan TripAdvisor-sivustoon ja sen perustoimintoihin, kohderyhmiin ja yleiseen hyödyntämiseen yrityksen markkinoinnissa. Lisäksi käydään läpi myös millainen hyvä yritysprofiili on, miten se luodaan ja miten sitä päivitetään. Koulutuksessa käytetään case-esimerkkejä. 

Käymme läpi sivuston tarjoamat ilmaiset työkalut ja opimme parhaat menetelmät. Käytännönläheisen koulutuksen tavoitteena on oppia kuinka sivustoa voi hyödyntää tehokkaasti yrityksen markkinoinnissa.

Koulutuksen voi järjestää joko virtuaalisesti tai lähiopetuksena - suositeltu kesto etänä 2 h ja lähitoteutuksena 3 h. 

Hyöty irti TripAdvisorista -koulutus soveltuu kaikille yrityksille ja matkailukohteille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään näkyvyyttään netissä.

 

Valmennuskielet: suomi, englanti
 

Pyydä tarjousta!

TRIPADVISOR JA GOOGLE MY BUSINESS

Digikoulutus (perustaso, sopii kaikille matkailutoimijoille)

Matkailuyrittäjien on tärkeää osata hyödyntää digitaalisten palveluiden TripAdvisorin ja  Google My Business näkyvyyttä.

TripAdvisorin avulla pienikin yritys saa maksutta suuren kotimaisen ja kansainvälisen yleisön huomion jos vaan osaa hyödyntää mahdollisuudet tehokkaasti ja aktiivisesti.

 

Google My Business on maksuton työkalu, jonka avulla voit hallita sitä, miten yritys näkyy Google-tuotteissa, kuten Mapsissa ja Google-haussa. Mitä paremmin palvelua hyödyntää, sitä korkeammalle ja paremmille hakutulossijoille yritys pääsee paikallisissa hauissa.

Työpajan aikana tutustutaan sekä TripAdvisorin että Google My Business -palveluiden tarjoamiin mahdollisuuksiin erilaisille matkailualan yrityksille.


Koulutuksen voi järjestää joko virtuaalisena (3 h) tai lähikoulutuksena (6 h). Lähikoulutukseen kuuluu käytännön työskentelyä yritysten profiilien parissa.

Koulutus kuuluu Visit Finland Akatemian valmennusohjelmaan ja se soveltuu kaikille yrityksille ja matkailukohteille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään näkyvyyttään netissä.

 

Valmennuskielet: suomi, englanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

SUOSITTELUMARKKINOINTI (User Generated Content) koulutus,   2 - 3 H

Digikoulutus (perustaso, sopii kaikille matkailutoimijoille)

Työpajassa tutustutaan migtä on suosittelumarkkinointi ja miten matkailuyrittäjä voi hyödyntää matkailijan tuottamaan sisältöä parhaalla mahdollisella tavalla. Koulutuksessa tutustutaan kuinka eri vaiheissa matkailijan polkua (haaveilu – suunnittelu – osto – matka - matkan jälkeinen aika) matkailuyritys voi hyödyntää  asiakkaiden tuottamaa sisältöä eri kanavissa ja eri tavoin. Koulutuksessa käytetään case-esimerkkejä ja  osallistujille annetaan ennakkotehtävä.   
Valmennuskielet: suomi, englanti

VISIT FINLAND DATAHUB TYÖPAJA,   ½ PV

Muut Visit Finland Akatemian valmennukset ja työpajat

Datahub-työpajassa työstetään yritysten englanninkieliset tuotekortit myyviksi ja syötetään ne Datahub-tietokantaan. Työpaja voidaan pitää etänä tai paikan päällä. 

Valmennuskielet: suomi ja englanti

KANSAINVÄLISTYMISVALMENNUS

Visit Finland Akatemian Ready-tason valmennus

Kahden päivän valmennuskokonaisuus, johon sisältyy molempien päivien luento- ja työpajaosuudet, valmennuspäivien väliset valmennettavien tekemät oppimistehtävät sekä valmennuksen palauteen, joka sisältää osallistujien toiveet tuleville valmennuksille.

Kansainvälisen markkinoinnin perusteet –valmennuksen tarkoituksena on tarjota käytännönläheinen tietopaketti matkailuyrityksen kansainvälistymiseen liittyviin kulmakiviin ja haasteisiin niille pk-yrityksille, jotka ovat jo aloittaneet tuotteidensa myynnin ulkomaalaisille asiakkaille tai jotka harkitsevat sitä. Työpaja tarjoaa matkailuyrittäjälle konkreettisia vinkkejä ja tuoreita eväitä tuotetta, hinnoittelua ja jakeluteitä koskevissa valinnoissa ja avaa sähköisten markkinointikeinojen viidakkoa.

Kaksipäiväinen koulutus sisältää sekä luentoja että ryhmätöitä. Valmennuspäivien tuotoksena osallistuja saa runsaasti tietoa ja vinkkejä kansainvälistymiseen sekä konkreettisia markkinoinnin materiaaleja oman yrityksensä tuotteiden myyntiin ja markkinointiin. Koulutuspäivät perustuvat Visit Finlandin julkaisemaan Matkailuyrittäjän Kansainvälistymisoppaaseen. Valmennus soveltuu parhaiten matkailualan ja vapaa-ajan palveluiden yrityksille, jotka suunnittelevat kansainvälistymistä tai ovat sen alkuvaiheessa.

Kansainvälistymisvalmennus päivä 1: tuote, markkinatuntemus ja hinnoittelu

Kansainvälistymisvalmennuksen ensimmäisen päivän fokuksena tuote- ja markkinatuntemus käytännönläheisesti luentojen ja työpajojen muodossa. Aiheina mm. vientikelpoisuus, laadun portaat, tuotetyypit, tuotekehitysprosessi, kohderyhmät, tuotekortti sekä jakeluporrashinnoittelu. Työpajatyöskentely tapahtuu parityönä tai pieniryhmissä, riippuen ryhmän koosta. Päivän konkreettinen tulos: hissipuhe, tuotekortti. Visit Finlandin Kansainvälistymisopas toimii valmennuksen selkärankana.

Kansainvälistymisvalmennus päivä 2: jakelutiet ja markkinointiviestintä

Kansainvälistymisvalmennuksen toisena päivänä valmennuksen teoriaosuuksien aihealueina ovat sähköiset myynti- ja markkinointikanavat, myyntitilaisuudet ja messut, kansainväliset media- ja matkanjärjestäjävierailut. Käytännön työpajat koskevat tuotekortteja ja matkailutuotteen kansainvälisen asiakkaan digitaalista palvelupolkua. Työpajoissa työskentely on joko pari- tai ryhmätyöskentelyä ryhmän koosta riippuen

TUOTTEISTAMISTYÖPAJAPÄIVÄ, (STEADY),  ½ - 1 PV

Muut Visit Finland Akatemian valmennukset ja työpajat

Työpajassa työstetään yritysten välisiä verkostotuotteita kohderyhmä /asiakkaat mielessä pitäen eri ryhmätyöskentelymenetelmiä käyttäen. Päivän kulku riippuu ryhmän koosta ja yritysten luonteesta. Yhteenvetona pohdimme tärkeitä askelia tuotteiden saattamisesta seuraavalle tasolle ja myyntiin. Asiantuntija tuottaa kirjallisen yhteenvedon mahdollisine jatkotoimenpide-ehdotuksineen.

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISPÄIVÄ  ½ - 1 PV

Muut Visit Finland Akatemian valmennukset ja työpajat

Valmennuksen kestosta riippuen, tilaisuus sisältää luento-osuuden sekä työpajaosuuden. Luento-osuudessa käsitellään kulttuurimatkailua ottaen huomioon valtakunnalliset kulttuurimatkailun kehittämisstrategiat ja sekä kehittämisohjelmien painopisteet. Työpajaosuudessa työstetään kulttuurimatkailutuotteita ja pohditaan kuinka kulttuurisia elementtejä voidaan lisätä joko jo olemassa oleviin tai vasta suunnitteluasteella oleviin matkailupalveluihin. Tämä valmennus voidaan yhdistää myös tuotekorttityöpajaan.

TUOTEKORTTITYÖPAJA  ½ - 1 PV

Muut Visit Finland Akatemian valmennukset ja työpajat

Hyvin käytännönläheisen työpajan aikana työstetään yrityksille kansainväliseen myyntityöhön sopiva tuotekortti. Työpajassa tutustutaan ensin jo käytössä oleviin tuotekortteihin. Työpajavaiheessa työstetään englanninkielinen tuotekortti ja mietitään sisällön lisäksi myös kortin visuaalisuutta, kuvavalintoja ja digitaalista käyttöä. Tuotekorttityöpajassa työstetyt korttien englanninkielinen sisältö tarkistetaan jälkikäteen natiivin toimesta, joten tuloksena on käyttövalmis tuotekortti kv-markkinoille.

ISO-BRITANNIAN MARKKINAT

Well, hello!

Käytännönläheinen työpaja, jossa tutustutaan Isoon-Britanniaan markkina-alueena, brittihin matkailun kuluttajina, sekä perinteisiin että sähköisiin jakelukanaviin. Työpajaan voidaan yhdistää vaikkapa vierailu marraskuussa pidettävään World Travel Market -myyntitapahtumaan tai muu vierailukäynti.

Valmennuskielet: suomi, englanti

VALMENNUKSET

Käytännönläheisiä valmennuksia ja koulutuksia yritysryhmille, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisistä markkinoista tai jo toimivat niillä.

Yhteistyössä:

VF_Main_Vertical_Green.jpg
blueberries-1652422_1920.jpg

OTA YHTEYTTÄ!

Marjo Ranta-Irwin
Tuusula, Finland

+358 44 213 4759

  • LinkedIn
bottom of page